Vilkår og betingelser

Vi skal ikke gjøre dette mer komplisert enn nødvendig, men noen vilkår har vi:

 • Kjøp av logoene innebærer fri rett til å bruke de, på ubestemt tid, så lenge bruken ellers er i samsvar med vilkårene nedenfor.
 • Kjøp av produkter på logoforstandard innebærer kun de faktiske produktene(filtyper, farger, standardvariant, profileringsprodukt, osv.) som du har betalt for. Tilleggsprodukt eller tjenester medfører tilleggskostnader.
 • Kjøp av logoer kan KUN benyttes av bedriften som registrerer seg som kjøper. Den kan ikke brukes av andre bedrifter, de være seg i konsern med eller er datterselskap av bedriften som kjøpte logoen.
 • Logoen kan ikke videreselges eller leies til andre, eller inngå som en del av en større handel(f,eks designpakke fra reklamebyrå).
 • Kjøper MÅ være bedriften som skal ta den i bruk. Det vil si at et designbyrå ikke kan kjøpe på vegne av en klient.
 • Kjøper, eller andre på vegne av kjøper, kan ikke:
  • Endre på logoen på noen som helst måte
   • Herunder farger, proporsjoner, sammensmelting med andre logoer, tekst, språk osv.
 • Kjøper er inneforstått med at logoene til salgs på logoforstandard.no ikke er offisielle logoer, da slike ikke finnes.
 • Kjøper er inneforstått med at logoforstandard.no på ingen måte har ansvar for å verifisere at kjøper faktisk er sertifisert eller forholder seg til aktuelle standarder.
 • Misbruk av, eller bruk av logoene uten tillatelse, kan medfølge kostnader og eventuelt krav om erstatning.
 • Vi har designet logoer som i seg selv tilfredsstiller kravene, men det er opp til kjøper å sørge for at logoene for den enkelte standard ikke brukes på en måte som er i konflikt med f,eks ISO sine retningslinjer.
 • Skulle logoforstandard.no lansere nye versjoner av logoer, så må disse kjøpes til full pris, hvis ikke annet skulle fremgå.
 • Kolbrun Retorikk AS er juridisk eier av logoforstandard.no og alle dets produkter og design, inkludert logoforstandard.no sin logo og nettsidedesign. Ved tvist eller rettslige skritt vil det dermed være Kolbrun Retorikk AS, som rettighetshaver og eier, som vil representere logoforstandard.no.
 • Ved å akseptere disse betingelsene har du inngått en avtale om kjøp med Kolbrun retorikk. Denne avtalen er underlagt norsk rett, og verneting blir da Bergen byrett.
 • Har du spørsmål rundt dette, vennligst bruk vårt kontaktskjema.

 

<- Tilbake til kasse